Nissan Bắc Giang

Địa chỉ : khu công nghiệp Dĩnh Kế, , Dĩnh Kế, Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0941006113
Email : nissan.bacgiang3s@gmail.com
Hotline : 0941006113
Website : https://www.facebook.com/nissanbacgiang3s

Một số hình ảnh salon

Danh sách xe đang bán tại salon

Đường đi

Hot

Xem tất cả